IT Essential

  • dla uczniów naszej szkoły - darmowy
  • dla innych uczniów szkół gimnazjalnych oraz średnich - 300 zł.
  • pozostali - 400 zł.

W przypadku szkoleń CCNA, koszty uczestnictwa w szkoleniu za dwa moduły (140 godzin lekcyjnych) wynoszą:

  • dla uczniów naszej szkoły - darmowy
  • dla innych uczniów szkół gimnazjalnych oraz średnich - 500 zł.
  • pozostali - 600 zł.

Koszty te obejmują udział w zajęciach praktycznych i laboratoriach w sali, wydanie autoryzowanego certyfikatu ukończenia kursu CCNA oraz IT Essential.

 

 

   Uwaga! Ceny obejmują udział w zajęciach oraz wydanie certyfikatu ukończenia kursu.

Opłaty za szkolenia mogą być również rozłożone na kilka rat.

Ceny kursów nie obejmują egzaminów certyfikacyjnych Cisco w centrum Pearson VUE